Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Nadomestilo za invalidnost tudi polnoletnim šolarjem

Nadomestilo za invalidnost tudi polnoletnim šolarjem
Vir: Love photo created by prostooleh – www.freepik.com.

V sredo, 15. 12., je bil v Državnem zboru sprejet Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost, ki začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu. Poslanci so ga sprejeli z veliko večino, in sicer je svoj glas za oddalo 88 poslancev, nihče pa ni bil proti. Nadomestilo za invalidnost bo odslej izplačano tudi tistim, ki po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih niso imeli priznane pravice do nadomestila v času rednega šolanja med 18. in 26. letom, torej za nazaj.

Kot navaja Vlada Republike Slovenije, bodo do nadomestila za invalidnost namreč upravičene osebe:

  • ki so vložile vlogo za nadomestilo za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih v času, ko so se redno šolale, v starosti med dopolnjenim 18. in 26. letom, vendar jim je bila izdana zavrnilna odločba z razlogom, da take osebe še ne morejo izpolnjevati pogojev za priznanje statusa invalida in posledično biti upravičene do nadomestila za invalidnost, saj pri njih še ni mogoče ugotoviti, da se z rednim šolanjem ne bodo usposobile za samostojno življenje in delo.
  • ki vloge za nadomestilo za invalidnost v času rednega šolanja v starosti od 18 do 26 let niso vložile in so pravico do nadomestila za invalidnost pridobile takoj po zaključku rednega šolanja na podlagi odločbe centra za socialno delo, s čimer so dokazale, da se z rednim šolanjem niso usposobile za samostojno življenje in delo in se niso vključile na trg dela oziroma jim pridobljena izobrazba ni omogočila zaposlitve.  

Pomembno opozorilo!

Za uveljavitev te pravice pa boste morali na pristojnem centru za socialno delo oddati vlogo v roku 6 mesecev od uveljavitve zakona. Po tem roku pravice do izplačila  neizplačanega nadomestila za invalidnost namreč ne bo več mogoče uveljaviti.

Kako visoko bo nadomestilo za invalidnost?

Upravičenci bodo za vsak mesec priznane pravice dobili nadomestilo v višini 382,32 evra. To se jim po zakonu ne bo štelo v dohodek, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, izjema bo le pravica do izredne denarne pomoči. Prav tako izplačilo ne bo obdavčljivo, saj nadomestilo za invalidnost ni predmet dohodnine.

Sprejetje zakona je sicer pozdravil tudi Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Peter Svetina, ki je na problematiko predtem že večkrat opozoril. Spomnimo, tako diskriminatorno in neenotno ravnanje je bilo v praksi več let. Nekateri centri za socialno delo so vloge staršev zavrnili, mnogi pa so jim odsvetovali že oddajo te. Zaradi navedenega je bilo oškodovancev še več, kot je kazala dejanska ocena. Zadeva je večkrat odmevala tudi v oddaji Tednik, Radiotelevizije Slovenija (1. del, 2. del, 3. del).

Tudi mi smo poročali o javnem opravičilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, o tem pa smo pisali tudi na našem Facebook računu.

Več informacij o novem sprejetem zakonu na uradni spletni strani Vlade Republike Slovenije.

Nazaj