Osebna asistenca - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Osebna asistenca je pomoč ljudem z oviranostmi. Omogoča neodvisno življenje in aktivno vključenost v družbo.

Oseba, ki ima pravico do osebne asistence, sodeluje z osebnim asistentom. Ta ji nudi pomoč pri opravilih, ki jih sama ne zmore.

Kako pridobite pravico do osebne asistence (t.i. ODLOČBA o pravici do osebne asistence)?

Najprej izpolnite vlogo in jo oddate na svojem centru za socialno delo.

Izpolni vlogo

Na podlagi vaše vloge center imenuje dvočlansko komisijo, ki pri vas na domu izdela strokovno mnenje, mnenje pa je podlaga za izdajo odločbe o pravici do osebne asistence. Koordinator invalidskega varstva na centru za socialno delo vam izda odločbo o pravici do osebne asistence, na kateri je zapisano število ur in sklopi pomoči do katerih ste upravičeni.

Ko prejmete odločbo, izberete zavod ali društvo (t.i. izvajalec osebne asistence), preko katerega se dogovorite za izvajanje osebne asistence. Skupaj z izvajalcem poiščete primernega osebnega asistenta in pripravita načrt skupnega sodelovanja.

Kontaktirajte nas na info@brezovir.si ali na 01/ 620 84 04 oziroma na 070 522 348 ter si uredite življenje Brez ovir ali postanite del naše ekipe. Izvajamo tudi usposabljanja za osebne asistente, ki so namenjena tudi tistim, ki delujejo pri drugih izvajalcih osebne asistence.

Katere pogoje mora uporabnik izpolnjevati:

– zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
– je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– je star od 18 do 65 let;
– živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe;
– potrebuje pomoč najmanj 40 ur tedensko.

Osebna asistenca pripada mnogim ljudem

Pravico do osebne asistence lahko pridobijo osebe, ki so bodisi gibalno ovirane (bolezen, poškodba, prirojeno stanje…), ki imajo zmanjšane sposobnosti razumevanja, prepoznavanja, odločanja in načrtovanja (npr. osebe z demenco, osebe z intelektualno oviro), osebe, ki imajo težave na vedenjskem in psihičnem področju (npr. Aspergerjev sindrom, psihične motnje, kot so depresije, psihoze…), osebe, ki imajo kronične bolezni, zaradi katerih potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih opravilih (npr. multipla skleroza, sladkorna bolezen, crohnova bolezen…), osebe s senzornimi ovirami (npr. osebe z motnjami vida, sluha), osebe z nevrološkimi boleznimi ali stanji (npr. cerebralna paraliza, kap…), onkološki bolniki.

V Zavodu Brez ovir nudimo kvalitetno osebno asistenco že skoraj 200 uporabnikom, s čimer smo eden največjih izvajalcev osebne asistence. Osebna asistenca je del našega Zavoda že od samega začetka Zakona o osebni asistenci. Nudimo jo po celotni Sloveniji in imamo tri poslovalnice, in sicer v Ljubljani, Mariboru ali Novem mestu, kjer vam bomo lahko odgovorili na vsa dodatna vprašanja. Oglej si vse prednosti našega zavoda.

Pogosta vprašanja

Komu pripada osebna asistenca?

Uporabniku, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;

– je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;

– je star od 18 do 65 let;

– živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe;

– potrebuje pomoč najmanj 40 ur tedensko.

Dobil sem 100 ur tedensko osebne asistence, kaj to pomeni?

100 ur osebne asistence pomeni, da vam pripada pomoč osebnega asistenta v obsegu 100 ur od ponedeljka do nedelje. Z vami lahko sodelujeta dva osebna asistenta v obsegu polnega delovnega časa (40 ur na teden) in ena oseba za polovični delovni čas (20 ur na teden). Glede na vaše želje in potrebe, bo usklajevalec urnikov osebne asistence pri izbranem izvajalcu, za vas pripravil urnik dela osebnih asistentov.

Kako mi je dodeljen osebni asistent?

Na Zavodu Brez ovir, glede na obstoječe potrebe, objavimo razpis za delovno mesto osebnega asistenta, s kandidati izvedemo prve razgovore in izbrane napotimo na drugi razgovor k uporabniku osebne asistence. Le-ta izbere osebo s katero si ustrezata.

Kaj če z osebnim asistentom ne bom zadovoljen?

Če se sčasoma izkaže, da uporabnik in osebni asistent iz kakršnihkoli razlogov ne želita več sodelovati, skupaj poiščemo drugo osebo. V času bolniške odsotnosti ali dopusta osebnega asistenta, organiziramo nadomeščanje.

Je osebna asistenca plačljiva?

Osebna asistenca je financirana s strani državnega proračuna. Uporabnik pa ima zakonsko obveznost sofinanciranja osebne asistence v višini polovice zneska denarnega prejemka, ki ga prejema zaradi potrebe po tuji negi in pomoči.

Katere dokumente moram predložiti izvajalcu osebne asistence?

Dokumenta, ki ju uporabnik predloži izvajalcu osebne asistence sta: Odločba o pravici do osebne asistence in Vrednotnica za osebno asistenco.

Kdo izdela izvedbeni načrt?

Izvedbeni načrt izdela izvajalec osebne asistence skupaj z uporabnikom. Izvedbeni načrt je dokument, v katerem je opredeljen način izvajanja asistence pri uporabniku. Izvajalec ga mora predložiti pristojnemu centru za socialno delo.Uporabnik z izvajalcem podpiše dogovor o sodelovanju, v katerem so opredeljenepravice in dolžnosti obeh strank, z izbranim osebnim asistentom podpiše aneks k dogovoru.

Za koriščenje osebne asistence moram opraviti tudi izobraževanje. Koliko to stane?

Uporabnik opravi Uvodno izobraževanje o osebni asistenci, ki je predpisano po Zakonu o osebni asistenci. Osnovna vsebina izobraževanja zajema pomen osebne asistence, zakonske podlage, komunikacijo med deležniki ter kodeks etike. Izvajalec mu ga zagotovi brezplačno.

Oglejte si še naš članek z miti in resnicami o osebni asistenci ter si prenesite na računalnik našo zloženko.