Solidarnostni dodatek prejemnikom nadomestila za invalidnost

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Solidarnostni dodatek tudi prejemnikom nadomestila za invalidnost

Solidarnostni dodatek
Vir: Pixabay.

V torek, 22. februarja 2022, je bil v Državnem zboru sprejet Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, ki ga je Vlada Republike Slovenije pripravila zaradi vpliva visokih cen energentov na naraščanje socialnih stisk prebivalstva. Med tretjino Slovencev, ki bo prejela solidarnostni dodatek, so tudi upravičenci do nadomestila za invalidnost.

Poslanci so predlog, ki so ga obravnavali na izredni seji državnega zbora, sprejeli s 46 glasov za. Predvideva se, da bo zakon omilil posledice in vpliv visokih cen energentov na področju energetike, socialnega varstva in pravic iz javnih sredstev.

Solidarnostni dodatek bodo po do sedaj dostopnih podatkih prejeli vsi upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021, in sicer po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.

Solidarnostni energetski dodatek bo izplačan enkrat

Zakon za upravičence predvideva 150 evrov solidarnostnega dodatka, ki bo izplačan v enkratnem znesku. Dodatek bo izplačan do 15. aprila, in sicer po po uradni dolžnosti. Vlog za izplačilo veliki večini tako ni potrebno oddajati.

Izjema pri oddaji vlog so prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Ti bodo morali pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije podati vlogo skupaj z dokazilom o odrejenem začasnem čakanju na delo oziroma odsotnosti zaradi višje sile vložena pri izplačevalcu solidarnostnega dodatka najpozneje do 31. marca 2022.

Upravičenci bodo za vsak mesec priznane pravice dobili nadomestilo v višini 382,32 evra. To se jim po zakonu ne bo štelo v dohodek, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, izjema bo le pravica do izredne denarne pomoči. Prav tako izplačilo ne bo obdavčljivo, saj nadomestilo za invalidnost ni predmet dohodnine.

Več informacij o novem sprejetem zakonu na uradni spletni strani Vlade Republike Slovenije.

Nazaj