Osebna asistenca: prednostno cepljeni tudi osebni asistenti! - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Osebna asistenca: prednostno cepljeni tudi osebni asistenti!

Pred časom smo na Ministrstvo za zdravje naslovili vprašanje, ali je na prednostni seznam za cepljenje proti novemu koronavirusu Covid-19 uvrščen tudi kader iz sklopa osebna asistenca, torej osebni asistenti.

Prejeli smo potrditev, da se: “osebni asistenti zaradi zagotavljanja oskrbe osebam, ki zaradi invalidnosti oziroma pridruženih zdravstvenih težav spadajo med ranljivejše skupine prebivalstva, lahko v skladu s peto alinejo prvega odstavka Priloge 6 Nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19: zaposleni v sektorjih energetike, prometa, prehrane, farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti, preskrbe s pitno vodo, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam, cepijo prednostno“.

Delodajalec osebnega asistenta se za cepljenje proti COVID-19 dogovori s cepilnim centrom, in sicer z zdravstvenim domom občine, kjer je sedež izvajalca osebne asistence oziroma z zdravstvenim domom, kjer ima osebni asistent izbranega osebnega zdravnika.

Cepljenje ni obvezno, je pa priporočeno.

Kljub temu pa je zaradi prisotnosti novih sevov koronavirusa nujno še naprej dosledno upoštevati in izvajati tudi vse ukrepe Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ne glede na cepilni status osebnega asistenta oziroma uporabnika.

Nazaj