Energetski dodatek za invalide in najranljivejše skupine - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Energetski dodatek za invalide in najranljivejše skupine

Energetski dodatek bo znašal 200 evrov. Vir: Freepik.com.

Prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in invalidi bodo na svoje transakcijske račune prejeli enkratni energetski dodatek v višini 200 evrov, so včeraj potrdili poslanci državnega zbora. Zaradi dviga cen energentov je namreč državni zbor sprejel Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZOUPD).

Zakon tako predstavlja hitro in osnovno pomoč gospodinjstvom z nizkimi dohodki, ki se bodo letos soočala s težavami pri plačilu položnic za elektriko in ogrevanje. ”Energetski dodatek, ki ga predvideva ta zakon, bodo tako prejeli tudi zaposleni, tudi starši otrok s posebnimi potrebami, tudi upokojenci in prebivalci z različnimi statusi pod pogojem, da živijo v gospodinjstvu, ki se preživlja z nizkimi dohodki,” je poudaril državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan. Dodatek se ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, od njega se tudi ne bo plačala dohodnina.

Prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

Za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka bo energetski dodatek za samsko osebo znašal 200 evrov. Za družine z enim staršem bo ravno tako znašal 200 evrov, vendar bo povečan za 118 evrov za vsakega otroka – ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo. Dvostarševske družine bodo prejele 314 evrov, dodatek pa bo prav tako povečan za 118 evrov za vsakega otroka. Pari brez otrok lahko pričakujejo 314 evrov.

Novim vlagateljem vlog za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek, ki bodo postali upravičeni do omenjenih pomoči in posledično energetskega dodatka v času od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023, se pri ugotavljanju upravičenosti z izjemo prihrankov in vrednostnih papirjev ne bo upoštevalo premoženje. Ministrstvo bo v sodelovanju z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) obvestilo tudi upokojence o potencialni upravičenosti do varstvenega dodatka in obenem energetskega dodatka.

Izplačilo energetskega dodatka za invalide

Vlada je kot dodatno skupino posebej ranljivih prepoznala tudi dohodkovno najšibkejše kategorije invalidov. Gre za nezaposljive invalide, ki si sami ne morejo zagotoviti dohodka, vključno z invalidi I. stopnje brez pravice do invalidske pokojnine. Do energetskega dodatka v višini 200 evrov so tako upravičene naslednje kategorije invalidov:

– upravičenci do nadomestila za invalidnost po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov;

– upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZRZI) in so upravičeni do denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka po zakonu;

– upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena ZZRZI in so upravičeni do denarne socialne pomoči;

– upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih, ki prejemajo družinski dodatek kot edini prejemek;

– invalidi I. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do invalidske pokojnine.

Za izplačilo dodatka upravičencem ne bo treba vlagati posebne vloge, saj se bo izplačal na podlagi veljavne odločbe o upravičenosti do javnih sredstev. Prva izplačila energetskega dodatka bodo predvidoma izvedena v novembru. Izplačilo energetskega dodatka bo sicer mogoče v obdobju petih mesecev oz. v obdobju ogrevalne sezone.

Nazaj