Osebe z oviranostmi in stanovanjsko vprašanje - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Osebe z oviranostmi in stanovanjsko vprašanje

Vir: Danijel Dinuzzo.

Stanovanjska problematika je pereč in aktualen problem predvsem mladih v Sloveniji, še posebej oseb z oviranostmi. Pri iskanju primernega bivališča pa je dobro vedeti, da imajo osebe z oviranostmi pri najemu neprofitnih stanovanj določene prednosti.

Neprofitno stanovanje – kako do njega?

Stanovanjski zakon v 87. členu namreč določa, da imajo pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem med drugimi prednost tudi invalidi in družine z invalidnim članom. Podrobneje to področje ureja Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, ki določa, da invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja tudi v drugi občini, kjer so večje možnosti za zaposlitev ali kjer jim je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.

Omenjeni pravilnik tudi določa, da se za invalida oziroma družino z invalidnim članom, ki mu je otežkočeno ali preprečeno normalno gibanje, kot zgornja meja pri izračunavanju subvencij k najemninam uporablja dejanska površina stanovanja, pri izračunavanju subvencij k tržnim najemninam pa se kot zgornje meje upoštevajo površine iz šestega odstavka 14. člena pravilnika, povečane za 10 m².

Pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se lahko preseže prej omenjene površinske normative z upoštevanjem dodatnega dnevnega ali spalnega prostora, če to zahtevajo družinske ali socialno zdravstvene razmere (med drugim tudi težja invalidnost in težja bolezen, ki terja trajno nego).

Če je neprofitno stanovanje namenjeno invalidu oziroma družini z invalidnim članom, ki mu je otežkočeno oziroma preprečeno normalno gibanje, je treba ob dodelitvi neprofitnega stanovanja upoštevati potrebo po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju ali pri dostopu ali izhodu iz stanovanjske stavbe, kakor tudi zadostne površine.

Kje je objavljen razpis?

Občani Ljubljane (in ostali interesenti) pozorno spremljajte Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, ki bo v mesecu septembru objavil razpis za najem neprofitnih stanovanj. Na spletni strani spremljajte objave razpisov.

Ljubljana kot mesto ponuja za osebo z oviranostmi številne možnosti in priložnosti, ki jih večina slovenskih krajev ne, saj ima za osebe z oviranostmi urejeno dostopno infrastrukturo. Poleg Ljubljane si oglejte še druge primere dobre prakse v Sloveniji.

Nazaj