Nadgradnja Evropske kartice ugodnosti za invalide - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Nadgradnja Evropske kartice ugodnosti za invalide

Nadgradnja Evropske kartice ugodnosti povečuje dostopnost storitev
Vir: Woman photo created by freepik – www.freepik.com.

Digitalizacija in dostopnost gresta čedalje bolj z roko v roki, zaradi česar bo po nekaj letih prišla tudi nadgradnja Evropske kartice ugodnosti. Ta spodbuja družbeno vključenost osebam s statusom invalida na račun večje dostopnosti in dosegljivosti različnih proizvodov ter storitev.

Celoten projekt pa je pomemben tudi zato, ker “hkrati skrbi tudi za ozaveščanje in seznanjanje o invalidih, o njihovih zmožnostih, potrebah, željah, načinu življenja, predvsem pa o tem, da so invalidi ljudje, ki potujejo in se s tem osebnostno razvijajo, kot vsi drugi” (vir).

Nekdanji pilotni projekt

Predhodni pilotni projekt se je začel v letu 2016, skupaj z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije in Ministrstvom za javno upravo ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Osebam z oviranostmi so z Evropsko kartico ugodnosti želeli še posebej povečati dostopnost do prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa. V pilotnem projektu je bilo poleg Slovenije vključenih še 7 drugih članic Evropske unije, in sicer Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta.

Nadgradnja Evropske kartice ugodnosti

Nacionalni svet invalidskih organizacij in projektni partner Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bosta po smernicah za dostopnost spletnih vsebin WCAG 2.1 sedaj nadgradila in vzpostavila ustrezno dostopno spletno mesto in mobilno aplikacijo Evropske kartice ugodnosti za invalide.

Hkrati se bo povečalo tako število ponudnikov ugodnosti kot imetnikov omenjene kartice. Za nadgradnjo je namenjenih 400.000€, projekt pa bosta izvedla Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in Urbanistični inštitut Republike Slovenije.

Glede na to, da je kartica eden izmed načinov uresničevanja Direktive (EU) 2019/882 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve, Evropska strategija o pravicah invalidov 2021-2030 predvideva njeno vzpostavitev v vseh državah Evropske unije.

Nadgradnja Evropske kartice za invalide
Vir: Woman photo created by pressfoto – www.freepik.com..

Kaj Evropska kartica ugodnosti nudi?

Kartica je brezplačna, a jo pridobite z oddajo zahteve. To lahko opravite na 58 upravnih enotah po Sloveniji ali pa na spletni strani E-uprave.

Imetniki Evropske invalidske kartice ugodnosti, ki so brezposelni, imajo dodatne ugodnosti. In sicer so med drugim upravičeni do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem (državnem) cestnem in železniškem prometu.

Oglejte si ponudnike storitev, kjer lahko s pomočjo Evropske kartice ugodnosti koristite dodatne popuste za invalide, hkrati pa tudi naš seznam dostopnega turizma. Naložite si lahko tudi mobilno aplikacijo (iTunes / Google play).

Evropsko kartico ugodnosti lahko uporabljate tudi v drugih državah članicah Evropske unije, prav tako pa lahko svojo v Sloveniji uporabljajo tudi tujci.

Kdo je do kartice upravičen?

Do nje so upravičene vse osebe z oviranostmi, ki so pridobile status invalida ali pravice na podlagi invalidnosti skladno z veljavnimi predpisi, otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, gluhoslepi otroci, gibalno ovirani otroci in otroci s kombinacijo motenj. Do Evropske kartice ugodnosti za invalide pa so prav tako upravičeni še “posamezniki_ce z odločbo o telesni okvari z najmanj 90% telesne okvare zaradi izgube vida, najmanj 70% telesne okvare zaradi okvare sluha ali druge osebe s priznano najmanj 80% telesno okvaro, če se seštevajo in je najnižji odstotek za eno vsaj 70% po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kartico pa bodo lahko pridobile tudi gluhoslepe osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opredelitev gluhoslepote po zakonu oziroma pravilniku, ki ureja tehnične pripomočke in prilagoditev vozila in invalidi po predpisih drugih držav članic Evropske unije” (vir).

Tista dokazila o invalidnosti ali telesni okvari, ki jih lahko pridobi že sama upravna enota, jih vlagatelju ni treba prilagati.

Nazaj