Tehnični pripomočki za slepe in slabovidne - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Tehnični pripomočki za slepe in slabovidne

Tehnični pripomočki za slepe
Govoreča zapestna ura z vibratorjem. Vir: www.zveza-gns.si.

Komunikacijske ovire lahko slepe, slabovidne in gluhoslepe osebe odpravijo s pomočjo številnih tehničnih pripomočkov, saj uporabniku olajšajo vsakdanja opravila. Do pripomočkov lahko pridejo vsi, ki se soočajo z delno ali popolno okvaro vida in od okulista pridobijo izvid, v katerem je določena kategorija izgube vida.

Na osnovi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) lahko invalidi s senzornimi okvarami, torej tudi slepi in slabovidni, poleg pripomočkov, ki so jim zagotovljeni na podlagi drugih predpisov, glede na osebne potrebe uveljavljajo tudi sofinanciranje drugih tehničnih pripomočkov, ki jih potrebujejo v življenju za premostitev komunikacijskih ovir. Nekaj pomembnejših pripomočkov namreč pripada slepim in slabovidnim iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja: bela palica, brajeva vrstica ali brajev pisalni stroj in pes vodič. V nadaljevanju pa si oglejmo še seznam ostalih tehničnih pripomočkov.

Pogoje za pridobitev tehničnih pripomočkov ureja Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, ki med upravičence šteje osebe z 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti. Pravico do uveljavljanja subvencije za določene pripomočke pa imajo tudi gluhoslepe osebe s 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti in najmanj 50 % izgubo sluha po Fowlerju. Vlagatelj na izbrano upravno enoto odda vlogo za uveljavljanje tehničnega pripomočka, na podlagi katere pridobi vrednotnico za sofinanciranje plačila. Z eno odločbo lahko upravna enota podeli pravico do več tehničnih pripomočkov hkrati.

Slepi in slabovidni lahko dobijo govorečo uro. Vir: www.slepslaboviden.si.

Seznam tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne:

Ura za slepe osebe – 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti, starost osebe mora biti najmanj 6 let.

Ura za slabovidne osebe – 1., 2. ali 3. kategorija slepote in slabovidnosti, starost najmanj 6 let.

Govoreči kalkulator – 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti, učenec od 10. leta starosti dalje oz. s statusom dijaka ali študenta.

Govoreči diktafon – 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti, starost najmanj 6 let.

Govoreča osebna tehtnica – 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Govoreča kuhinjska tehtnica – 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Govoreči merilec krvnega tlaka – 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Naprava za pisanje brajevih oznak (labeler) – 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Govoreči termometer z brezžičnim tipalom za zunanjo temperaturo – 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Potezni meter z govorno podporo – 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Vizualno in taktilno prilagojena merilna posodica za tekočine – 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Govoreči osebni termometer – 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Komplet za risanje (geometrijski pribor) – 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; potrdilo o šolanju.

Govoreča indukcijska plošča. Vir: www.slepslaboviden.si.

Prilagojena indukcijska oz. steklokeramična kuhalna plošča z govorno podporo – 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Pametni ročaj za belo palico – 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Seznam tehničnih pripomočkov za slepe oz. slabovidne in gluhoslepe osebe:

Govoreči indikator svetlobe in barv – 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; starost upravičenca je najmanj 7 let.

Prenosna elektronska lupa – 1., 2., 3. ali 4. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, torej najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; starost najmanj 6 let oz. vpis v prvi razred osnovne šole.

Programski vmesnik za uporabo osebnega računalnika za slepe osebe – 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (za slepe in slabovidne osebe potrdilo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN ali Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije). Nadgradnja tega sistema je možna na 3 leta.

Programski vmesnik za osebni računalnik za povečavo in branje – 1., 2., 3. ali 4. kategorija slepote in slabovidnosti, hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 80 % okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (za slepe in slabovidne osebe potrdilo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije; za gluhoslepe osebe potrdilo Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN ali Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije); starost najmanj 6 let oz. vpis v prvi razred osnovne šole. Upravičenec s 4. kategorijo slepote ali gluhoslepa oseba lahko izbere TP-0024 ali TP-0026. Nadgradnja sistema je možna na 3 leta.

Slepi in slabovidni lahko dobijo subvencijo za mobilni telefon. Vir: www.zveza-gns.si.

Mobilni telefon – nad 95 % okvara sluha po Fowlerju; 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, to pomeni najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti, starost najmanj 7 let; potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (za slepe in slabovidne osebe potrdilo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije; pri okvari sluha izkaznica o priznani pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika ali potrdilo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN ali Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije). Upravičenec lahko izbira med TP-0028 ali TP-0029 ali TP-0030.

Tablični računalnik – nad 95 % okvara sluha po Fowlerju; 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti, starost najmanj 7 let, potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (pri okvari sluha izkaznica o priznani pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika ali potrdilo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije; za slepe in slabovidne osebe potrdilo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN ali Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije).

Prenosni ali namizni računalnik – nad 95 % okvara sluha po Fowlerju; 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; starost najmanj 7 let, potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (za slepe in slabovidne osebe potrdilo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije; pri okvari sluha izkaznica o priznani pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika ali potrdilo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN ali Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije). Upravičenec lahko izbira med TP-0028, TP-0029 ali TP-0030.

Seznam tehničnih pripomočkov samo za gluhoslepe osebe:

Svetlobni/zvočni indikator, budilka – nad 80 % okvara sluha po Fowlerju; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote oz. slabovidnosti; starost najmanj 7 let. Upravičenec lahko izbira med TP-0009 ali TP-0010.

Svetlobni hišni zvonec z alarmom. Vir: www.audiobm.si.

Svetlobni hišni zvonec z alarmom – nad 80 % okvara sluha po Fowlerju; hkratna kombinirana izgube sluha in vida, in sicer najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Vibracijska ura, budilka – nad 80 % okvara sluha po Fowlerju; hkratna kombinacija izgube sluha in vida, kar pomeni najmanj 50-odstotna okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote; starost osebe je najmanj 7 let. Upravičenec lahko izbira med TP-0009 ali TP-0010.

Govoreča zapestna ura z vibratorjem – hkratna kombinacija izgube sluha in vida, kar pomeni najmanj 50 % okvaro sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote in slabovidnosti.

Prenosna tipkovnica za gluhoslepe osebe – za osebe s hkratno kombinirano izgubo sluha in vida ter najmanj 50 % okvaro sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote oz. slabovidnosti; če je starost osebe najmanj 7 let.

Magnetna tabla z izbočenimi črkami – hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Taktilni (vibracijski) pozivnik – hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Zapestni sprejemnik – nad 80 % okvara sluha po Fowlerju; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, to pomeni najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Posteljni “stresalnik” – nad 80 % okvara sluha po Fowlerju; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Pred kratkim smo si ogledali tudi najnovejši seznam subvencioniranih pripomočkov za gluhe in naglušne ter osebe s kombinirano izgubo sluha in vida.

Nazaj