Svetovni dan invalidov: številka raste - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Svetovni dan invalidov: številka raste

Vsako leto 3. 12. po celem svetu praznujemo mednarodni dan invalidov in oseb z oviranostmi. Tega je z namenom ozaveščanja o problematiki invalidnosti in spodbude k prizadevanjem za izboljšanje statusa invalidov leta 1992 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Številka oseb z oviranostjo po vsem svetu raste in ponekod dosega celo 20% populacije. Večinoma pa se, kot v Sloveniji giblje nekje okrog 16%, kar pri nas nanese več kot 170.000 ljudi. Eden izmed razlogov je tudi staranje prebivalstva. Letošnje geslo Združenih narodov je: “Vodenje in sodelovanje invalidov v vključujočem, dostopnem in trajnostnem svetu po COVIDu-19”. Oglejte si tudi poslanico Sveta za invalide Republike Slovenije in sporočilo Varuha človekovih pravic.

Pot do enakopravnosti še ni končana

Dostopnost je eden od stebrov sodobne Evrope in je zapisana tudi v Konvenciji o pravicah invalidov. Naša država je že leta 1991 v Koncepciji razvojne strategije invalidskega varstva izrecno poudarila, da imajo invalidi pravico do neodvisnega življenja. To, da nihče ne sme biti zapostavljen zaradi svoje invalidnosti, pa je tudi v 14. členu naše Ustave. Prav tako je temu posvečen tudi Akcijski program za invalide. Pozabiti pa ne smemo niti Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI).

Pri tem je dobro poznati svoje pravice (Vodnik po pravicah invalidov, Vodnik po človekovih pravicah, Vaše pravice v Evropski uniji) in vedeti tudi, kam se lahko obrnete v primeru, da so vam kršene. Eden izmed takih naslovov je Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, kjer trenutno deluje g. Peter Svetina. V primeru, da naletite na ovire ob javnih objektih, pa lahko kršitev prijavite tudi na obrazcu Zveze paraplegikov.

Dostopna Odprta kuhna
Naša uporabnica na Odprti kuhni. Vir: Zavod Brez ovir.

Težave z zaposlitvijo

Ena izmed večjih težav oseb z oviranostjo je še vedno zaposlitev. Kot navaja Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), se ti namreč srečujejo z: “dvakrat višjo brezposelnostjo kot neinvalidi. So tudi bolj izpostavljeni brezposelnosti na daljše obdobje, poleg tega pa se soočajo z večjim rizikom izgube obstoječe zaposlitve. Trenutno je več kot dve tretjini invalidov povsem izključenih iz trga delovne sile. Večina od teh jih je primorana živeti od državne podpore, zaradi česar so njihovi dohodki znatno nižji od ostalih. Tudi sicer so dohodki invalidov, v primerjavi z neinvalidi, nižji. Zaposlovanje invalidov je ključni problem EU.”

Vsak lahko doda svoj košček mozaika

V Zavodu Brez ovir si prizadevamo nuditi kakovostno in nepretrgano osebno asistenco našim uporabnikom po vsej Sloveniji, spodbujati dostopni turizem in ga pomagati graditi. Hkrati pa osveščamo ponudnike javnih storitev o možnostih prilagoditev objektov z našimi pripomočki za večjo dostopnost ter taktilnimi oznakami. Ponosni smo, da lahko zavestno pomagamo graditi enakopravnejši svet, ki se bo še bolj zavedal, da smo vsi ljudje z različnimi, “posebnimi” potrebami in da univerzalnega človeka po Vitruvijevem merilu ni. Ta je pravzaprav v našem svetu velika izjema. Želimo vam čim več izborjenih pravic ter čim manj grenkih kršitev.

Oglejte si naše pretekle novice o pravicah invalidov:

Nazaj