Status študenta s posebnimi potrebami ob vpisu na fakulteto - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Status študenta s posebnimi potrebami ob vpisu na fakulteto

status študenta s posebnimi potrebami
Študent s posebnimi potrebami pridobi poseben status. Vir: Freepik

Študenti s posebnimi potrebami imajo poseben položaj in lahko uživajo pravice na številnih področjih. Raziskali smo, kako bodoči študent dobi status študenta invalida, katere ugodnosti mu ob tem pripadajo in do kakšnih prilagoditev pri študiju je upravičen.

Študent s posebnimi potrebami pridobi status invalida zaradi posebnih potreb, ki mu preprečujejo, da bi učinkovito sodeloval v študijskem procesu in opravljal svoje študijske obveznosti. Na podlagi pridobljenega statusa je upravičen do določenih prilagoditev pri študiju. V skladu z Zakonom o visokem šolstvu so študenti s posebnimi potrebami: slepi in slabovidni oz. študenti z okvaro vida, gluhi in naglušni, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, tisti s primanjkljajem na posameznih področjih učenja, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, osebe z motnjami avtističnega spektra ter študenti s psihosocialnimi težavami.

Postopek pridobitve statusa

Ob vpisu na študij, ki poteka preko e-prijave na portalu eVŠ, lahko v prijavi označite, da prosite za poseben status, in prošnjo skupaj z dokazili oddate z elektronsko prijavo tako, da prošnjo in dokazila skenirate ter elektronske dokumente kot priloge naložite k prijavi. Če želite, lahko vse skupaj tudi natisnete in pošljete priporočeno po pošti.

študij
Študij postaja vedno bolj dostopen osebam z oviranostmi. Vir: Freepik

Prošnji lahko priložite eno od navedenih listin, ki se upoštevajo kot dokazilo o posebnih potrebah:

– odločbo o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo,

– strokovno mnenje Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,

– odločbo Centra za socialno delo, izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov,

– odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,

– zdravniško potrdilo zdravnika specialista.

Status kandidata s posebnimi potrebami se dodeli le za čas prijavno-sprejemnega postopka. Po uspešnem vpisu na študijski program je potrebno na svoji fakulteti oddati vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami. O dodelitvi statusa vas fakultete vseh univerz pisno obvestijo. Glede pridobitve statusa študenta s posebnimi potrebami in možnih prilagoditev pri študiju se dodatno pozanimajte tudi v referatu za študentske zadeve, saj se postopki in prilagoditve med visokošolskimi zavodi nekoliko razlikujejo.

Predsednik Društva študentov invalidov Slovenije Amir Alibabić in Ajda Cimperman. Vir: Laura Resnik

Ugodnosti za študente s posebnimi potrebami

Osebe s statusom študenta s posebnimi potrebami so upravičene do nekaterih ugodnosti:

– zvišanje štipendije: dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami znaša 59,24 evrov,

– dodatne podpore in prilagoditve okolja, ki omogočajo enakopravnejši položaj in možnost za samostojnejše dokončanje študija,

– dodatnih 100 točk pri obravnavi prošnje za bivanje v študentskem domu,

– možnost prejemanja otroškega dodatka ali dodatka za nego po 26. letu študija, če zaradi bolezni niso uspeli dokončati študija,

– prejemanje dodatka za pomoč in postrežbo,

– dodatnih 10 subvencioniranih obrokov …

fdv
Slepi študent se orientira s taktilnimi oznakami na FDV-ju. Vir: Laura Resnik

Dostopnost fakultet

Predpogoj za uspešno vključevanje študentov invalidov v študijske procese so dostopne fakultete, ki imajo v notranjosti zgradb ustrezno prilagojene prostore. Visokošolske ustanove morajo biti dostopne gibalno oviranim ljudem in osebam z drugimi vrstami oviranosti, na primer slepim in gluhim, da se lahko študenti invalidi s statusom študenta s posebnimi potrebami enakopravno izobražujejo, tako kot ostali študentje.

Podrobneje smo preverili, kako dostopne so predavalnice in drugi prostori na različnih fakultetah, v kakšni meri imajo prilagojene sanitarije in kje se še najdejo ovire za gibalno oviranega študenta:

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani,

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani,

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu.

Nazaj