RAZISKUJEMO ZAKONODAJO: vse o psu pomočniku - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

RAZISKUJEMO ZAKONODAJO: vse o psu pomočniku

raziskujemo zakonodajo pes pomočnik
Celotno šolanje psa običajno traja do njegovega 2. leta starosti. Vir: društvo SLO-CANIS.

Včasih so psa vodnika dodeljevali le slepim oz. slabovidnim osebam, od leta 2018 dalje pa imajo pravico do štirinožnega pomočnika tudi ljudje s težjimi gibalnimi oviranostmi. Za psa pomočnika pa ni primeren vsak pes, temveč mora biti ustrezno izšolan, tako da je pripravljen na življenje z invalidom.

Pes pomočnik je lahko zdresiran tako, da gibalno ovirani osebi odpre vrata ali predale, prižge luči, ji pomaga pri pobiranju različnih predmetov, ali celo pri oblačenju oz. slačenju oblačil. S psom je življenje lažje – kakšne naloge zna opraviti, pa je vedno prilagojeno specifičnim potrebam uporabnika. Poleg pomoči pri vsakodnevnih opravilih je štirinožni kosmatinec invalidu tudi spremljevalec oz. prijatelj, ki pozitivno vpliva na njegovo počutje. Po veljavni slovenski zakonodaji ima pes pomočnik pravico do neomejenega gibanja in dostopa do vseh javnih mest. Tako lahko spremlja osebo v vse javne ustanove, kot so bolnišnice, trgovine, uradi, kulturni objekti idr. Za razliko od drugih psov pa mu mora biti omogočen tudi vstop v vsa prevozna sredstva (avtobus, vlak, letalo, ladja).

Pri izboru psa ni pomembna le pasma, temveč predvsem njegove karakterne lastnosti. Vir: društvo SLO-CANIS.

Nakup in šolanje psa financira država

Stroške nabave in šolanja psa krije država iz proračuna ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo; torej je za invalida pridobitev psa pomočnika brezplačna. Pogoji za pridobitev so natančneje opisani v Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov, ki določa, da lahko psa pomočnika ali vodnika dobi invalid, ki ima ustrezne psihofizične lastnosti, je sposoben skrbeti za psa in ima tudi primerne bivalne pogoje. Vlogo za pridobitev psa pomočnika invalid vloži na upravno enoto in če je vloga odobrena, upravičenec prejme vrednotnico, s katero plača šolanje psa. Izvajalca šolanja izbere s seznama izvajalcev, ki jih je na podlagi javnega razpisa izbralo ministrstvo.

Postopki za pridobitev psa pomočnika so podrobneje opisani v Pravilniku o psih pomočnikih, v katerem je med drugim zapisano, kaj mora vsebovati vloga za uveljavljanje pravice do psa:

– ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča;

– opis velikih težav pri gibanju, prenašanju, premikanju ali ravnanju s predmeti ter o ustreznih psihofizičnih lastnostih in primernih bivalnih razmerah;

– izjavo vlagatelja o zagotavljanju ustreznih bivalnih razmer za psa;

– datum in podpis vlagatelja ali zakonitega zastopnika.

Raziskujemo: pes pomočnik
Šolanje za pridobitev psa pomočnika mora opraviti tudi bodoči lastnik psa. Vir: društvo SLO-CANIS.

Vlagatelj lahko vlogo vloži na kateri koli upravni enoti. V 15 dneh po prejemu vloge morajo na upravni enoti zaprositi Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča ter izvedenca s področja dela s psi pomočniki, da podata izvedenski mnenji, in sicer na podlagi zdravstvene in druge dokumentacije ter osebnega pregleda in pogovora z invalidom. Po odobritvi vloge upravičenec dobi vrednotnico za financiranje šolanja psa, ki jo mora pri izvajalcu šolanja unovčiti najkasneje v roku enega meseca od njene izdaje.

Šolanje psa pomočnika traja v povprečju eno leto, z dresiranjem pa strokovnjaki začnejo šele, ko je pes star eno leto, medtem ko prej poteka splošno šolanje oz. predpriprava. Izobraževanje je dokaj zahtevno, saj ga morata opraviti pes in njegov bodoči lastnik. Po uspešno izvedenem šolanju in zaključnem izpitu, ki ga morata opraviti tako upravičenec kot pes pomočnik, upravna enota izda odločbo, s katero upravičenec dobi psa pomočnika v trajno last.

Nazaj