RAZISKUJEMO ZAKONODAJO: invalidska pokojnina - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

RAZISKUJEMO ZAKONODAJO: invalidska pokojnina

invalidska pokojnina
Znesek invalidske pokojnine je odvisen od več dejavnikov. Vir: Freepik

Zavarovancem ob nastanku invalidnosti pripada invalidska pokojnina, saj nadomešča dohodek, ki ste ga prejemali v času aktivne dobe. Višina invalidske pokojnine je odvisna od vzroka nastanka invalidnosti, vašega spola in starosti, od dopolnjene pokojninske dobe in vaših plač oz. osnov zavarovanja.

Za pridobitev pravice do invalidske pokojnine je v prvi vrsti treba pridobiti ustrezno kategorijo invalidnosti, nato je treba izpolnjevati še nekatere druge pogoje. Invalidska upokojitev je primarno povezana s I. kategorijo invalidnosti, ko je ugotovljeno, da je pri zavarovancu popolnoma izgubljena zmožnost za delo. Izjemoma je invalidska upokojitev mogoča tudi v okviru II. in III. kategorije invalidnosti, kar določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

V primeru, da je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, imate pravico do invalidske pokojnine, ne glede na svojo pokojninsko dobo. Če pa je invalidnost posledica poškodbe zunaj delovnega mesta ali bolezni, imate pravico do invalidske pokojnine le, če ste dopolnili pokojninsko dobo, ki predstavlja vsaj eno tretjino obdobja med vašim 20. letom starosti in nastankom invalidnosti. Gostota pokojninske dobe se šteje od 26. leta, če ima zavarovanec zaključeno višješolsko izobrazbo, in od 29. leta, če ima zaključeno univerzitetno izobrazbo, posebna pravila pa veljajo tudi za mlajše invalide.

invalidi
Invalidsko pokojnino lahko pridobijo tudi mlajši invalidi. Vir: Freepik

Pravico do invalidske pokojnine pridobi:

– zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost I. kategorije;

– zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo delo s polnim delovnim časom brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 55 let;

– zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo delo s krajšim delovnim časom od polnega najmanj štiri ure dnevno brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 50 let;

– zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. ali III. kategorije in mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev, ker je dopolnil 65 let starosti.

Posamezniki, pri katerih je I. kategorija invalidnosti nastala pred dopolnjenim 21. letom starosti, pridobite pravico do invalidske pokojnine, če ste bili ob nastanku invalidnosti vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje, ali če ste dopolnili najmanj 3 mesece zavarovalne dobe. Če je invalidnost I. kategorije nastala po 21. letu, a pred 30. letom starosti, lahko pridobite invalidsko pokojnino, če ste pred nastankom invalidnosti dopolnili pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj eno četrtino delovnih let.

pokojnina
Prejemniki invalidske pokojnine lahko pridobijo tudi pravico do invalidnine. Vir: Freepik

Kako se izračuna invalidska pokojnina?

Pripadajoči znesek invalidske pokojnine je načeloma odvisen od več dejavnikov, in sicer:

– od vzroka za nastanek invalidnosti,

– višine pokojninske osnove,

– dopolnjene pokojninske dobe in starosti zavarovanca na dan nastanka invalidnosti,

– spola zavarovanca.

Invalidsko pokojnino odmerijo od osnove, izračunane na enak način, kot za odmero starostne pokojnine. Nato se invalidska pokojnina odmeri od pokojninske osnove v odstotku, katerega višina je odvisna od vzroka za nastanek invalidnosti, dopolnjene pokojninske dobe in prištete dobe, če je zavarovanec do nje upravičen. Odmerni odstotek pa je mogoče povišati tudi zaradi skrbi za otroke.

starejši
Osnova za odmero invalidske pokojnine je enaka, kot za odmero starostne pokojnine. Vir: Freepik

Zgoraj omenjena prišteta doba je dobesedno navidezna pokojninska doba, ki se uporablja le pri izračunu invalidske pokojnine in se prišteje k dejansko dopolnjeni pokojninski dobi posameznika, ki še ni dopolnil 65 let starosti. Na ta način se zviša odstotek za odmero invalidske pokojnine. Dolžina prištete dobe je odvisna od starosti zavarovanca na dan nastanka invalidnosti. Mlajši, kot je zavarovanec, več prištete dobe bo imel.

Vlogo za priznanje pravice do invalidske pokojnine najdete na tej povezavi. Vložite jo na Zavodu za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Vlogo lahko brez kvalificiranega digitalnega potrdila oddate preko zavodove storitve eVloge za VSE.

Preberite tudi, kaj potrebujete za uveljavljanje pravice do invalidnine, ki jo lahko pridobijo imetniki invalidske pokojnine, in katere ugodnosti še pripadajo osebam s telesno okvaro.

Nazaj