Raziskave dostopnosti turističnih ponudnikov za Visit Kras in Visit Kranj - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Raziskave dostopnosti turističnih ponudnikov za Visit Kras in Visit Kranj

raziskave dostopnosti
Štanjel je slikovito kraško naselje v občini Komen. Vir: Visit Kras

V Zavodu Brez ovir se že vrsto let ukvarjamo s prilagoditvami za izboljšanje dostopnosti objektov. Obenem izvajamo tudi raziskave dostopnosti turistične ponudbe za lokalne turistične organizacije, kot so Visit Ljubljana, Visit Kras, Visit Kranj in Visit Cerkno.

Pred kratkim smo zaključili pregledovanje turistične infrastrukture za Visit Kras in Visit Kranj ter pripravili podrobne analize, kako dostopni so gostinski obrati, namestitveni objekti in turistične znamenitosti na omenjenem območju. Naša ekipa izkušenih strokovnjakov pa trenutno opravlja raziskave tudi na območju Visit Cerkno, kjer smo že v fazi zaključevanja projekta.

Zelo hitro se namreč približuje datum, december 2025, ko bodo morali tudi vsi turistični ponudniki zadostiti zahtevam Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) in poskrbeti, da imajo svojo ponudbo dostopno osebam z različnimi oviranostmi. V skladu z zahtevami zakona se strokovnjaki iz našega zavoda odpravljamo na terenske oglede po celi Sloveniji, kjer turističnim organizacijam pomagamo razvijati vključujoče turistične destinacije.

visit kranj
Kranj je čarobno zgodovinsko naselje. Vir: Visit Kranj

Raziskave dostopnosti s predlogi izboljšav

Pregledi dostopnosti turistične ponudbe na izbrani lokaciji potekajo v dveh fazah in zajemajo gostinske obrate, namestitvene objekte ter turistične znamenitosti. V prvem delu projekta najprej izvedemo raziskavo o dostopnosti s pomočjo vprašalnikov, v drugem delu raziskave pa opravimo tudi fizične oglede turističnih ponudnikov, kjer ugotavljamo, ali so dostopni za gibalno ovirane, slepe in slabovidne osebe ter osebe z motnjami in izgubo sluha.

Pri terenskih fizičnih pregledih med drugim raziskujemo, ali imajo turistični ponudniki ustrezno prilagojene prostore, sanitarije, parkirišča, vhode v objekte in kako dostopna je njihova dodatna ponudba. Vsi turistični objekti, vključeni v analizo, na koncu raziskave pridobijo tudi konkretna priporočila za izboljšanje dostopnosti, na primer, kje naj namestijo taktilne oznake, klančine, dvigala za prevoz gibalno oviranih, slušne zanke, označevalne table idr. Lokalni turistični organizaciji pa po opravljeni raziskavi pošljemo podrobno poročilo o ugotovitvah dostopnosti za posamezne ponudnike s predlogi izboljšav.

cerkno
Na območju Visit Cerkno smo v fazi zaključevanja raziskave dostopnosti. Vir: Visit Cerkno

Naš cilj je ustvariti prostor, ki bo dostopen in funkcionalen za vse. Pri svojem delu smo povezani z vodilnimi evropskimi proizvajalci, ki nudijo različne izdelke in rešitve, ki zagotavljajo dostopnost vsem. V primeru, da želi turistični ponudnik na podlagi priporočil oz. predlogov za izboljšanje dostopnosti njegove ponudbe tudi takoj izvesti ustrezne prilagoditve objekta, mu lahko prilagoditve opravi naša izkušena ekipa strokovnjakov za dostopnost.

Z našo strokovnostjo in celostno ponudbo lahko lokalne turistične organizacije še pravočasno poskrbijo, da z ustreznimi ukrepi in rešitvami zadostijo zakonu ZIMI in postanejo prepoznavne kot vključujoče turistične destinacije. Za več informacij nas lahko kontaktirate na 070 651 504 ali preko e-mail naslova urban.babic@brezovir.si.

Pred časom pa smo izvedli tudi obsežne raziskave dostopnosti turističnih objektov za Visit Ljubljana.

Nazaj