Prilagoditev objekta za slepe in slabovidne - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Prilagoditev objekta za slepe in slabovidne

prilagoditev objekta
Slepi študent se na FDV-ju orientira s taktilnimi oznakami. Vir: Laura Resnik

Pri načrtovanju dostopnosti je v objektu treba zagotoviti dostop tudi slepim in slabovidnim, saj uporabniki z okvaro vida ravno tako kot gibalno ovirani potrebujejo določene prilagoditve. V nadaljevanju preberite, kako učinkovito izvesti prilagoditev objekta za slepe in slabovidne.

Uporabniki z okvaro vida imajo največ težav z orientacijo v prostoru. Glede na to, da je večina informacij v okolju, v katerem se gibljejo vsak dan, podana na vizualni način, so osebam z motnjami vida te informacije nedostopne. V vizualni obliki so namreč predstavljena vsa usmerjevalna znamenja, po katerih se oseba znajde v prostoru in prispe do cilja, na primer označevalni napisi in smerokazi. Prilagoditve za izboljšanje dostopnosti objekta uporabnikom z okvaro vida zato temeljijo na tipni in zvočni zaznavi.

Prilagoditev objekta osebam z različnimi oviranostmi

Grajeno okolje, ki je dostopno za invalide, ne pomeni samo, da je tam urejena dostopnost za osebe na invalidskih vozičkih, temveč se po zakonskih določilih (Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, Gradbeni zakon, Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov itd.) pričakuje, da je v njem urejen tudi dostop za druge kategorije invalidov, kot so slepi in slabovidni, osebe z okvaro sluha in za tiste s kombiniranimi motnjami. Pri načrtovanju dostopa osebam z oviranostmi je zato potrebno upoštevati, da ljudem z motnjami vida največ težav povzročajo slabo označene poti, majhni in kontrastno slabo opazni napisi in znaki, bleščeči napisi, ki so postavljeni prenizko ali previsoko ipd.

tipni zemljevid
Tipni zemljevid z napisi v brajici v ljubljanskem parku. Vir: Zavod Brez ovir

Tipni zemljevidi in označevalne table

Veliko ljudi z okvaro vida ima še vedno določene ostanke vida, zato so zanje še toliko bolj pomembne prilagoditve, ki temeljijo na vidni zaznavi. Poleg primerne osvetlitve okolja so zelo pomembni tudi vizualni kontrasti, dovolj veliki znaki in povečana pisava. To konkretno pomeni, da je treba prostore v zgradbi opremiti z izbočenimi napisi in simboli, ki so kontrastni z okolico, da pridejo bolj do izraza, ali pa z napisi v Braillovi pisavi, s katerimi so podane kratke osnovne informacije o tem, kje se nahajajo.

Z označevalnimi tablami v brajici označujemo sanitarije, pisarne, držala na ograjah, učilnice, predavalnice in druge notranje javne prostore, v katerih se izvaja določena aktivnost. Z napisi v brajici pa označujemo tudi zunanje mestno okolje. Na vstopnih točkah v parke, kulturne ustanove, poslovne stavbe ali izobraževalne institucije je zato idealna rešitev ravno postavitev tipnega zemljevida. Ustrezno izdelan tipni zemljevid ob vhodu bo slepim in slabovidnim pomagal pri orientaciji, da si v mislih narišejo pravilno predstavo o obliki in velikosti prostora, ki se nahaja pred njimi.   

Talni taktilni vodilni sistem

Slepim ljudem, ki uporabljajo belo palico, pa tudi slabovidnim, je najbolj v pomoč talni taktilni vodilni sistem (TTVS), saj zaradi svoje značilne strukture deluje kot usmerjevalni zemljevid v okolju. Ta sistem sestavljajo taktilne oznake za slepe, ki oznanjujejo označitev: začetka/konca stopnic, vhoda v stavbo in notranjih prostorov, prehodov za pešce pred stavbo, spremembe v nivoju tal, ali pa opozarjajo na morebitne ovire in spremembe smeri hoje.

taktilne oznake
Predsednik MDSS Novo mesto Janez Kermc in predsednica društva SLO-CANIS Darinka Lečnik Urbancl med uporabo taktilnih oznak. Vir: Laura Resnik

TTVS sestavljajo vodilne oznake in opozorilne taktilne oznake, ki se jih na talno površino pritrdi po določenih standardih, tako da so tudi razporejene v natančno predpisanih razmikih. Oznake se morajo smiselno začeti in končati, zato je nujen poglobljen razmislek glede njihove umestitve v okolje v vsaki situaciji posebej. TTVS, ki ga najdemo v zunanjih mestnih okoljih, običajno smiselno nadgrajujejo še zvočni semaforji, kontrastni trakovi na stopnicah in drugih ovirah, prilagojene interaktivne informativne table itd. 

V primeru, da želite tudi vi urediti dostopnost v objektu ali na zunanji površini za osebe z različnimi oviranostmi, kontaktirajte našo ekipo strokovnjakov za dostopnost. V Zavodu Brez ovir vam med drugim nudimo tako izdelavo označevalnih tabel v brajici kot taktilne oznake iz različnih materialov, ki jih tudi montiramo na lokaciji. Taktilne oznake v prostor umestimo na podlagi načrta, ki ga pripravi naš arhitekt. Pokličite nas na 01 620 84 04 ali 070 463 316 oz. preko elektronske pošte komerciala@brezovir.si.

Nazaj