Prilagoditev objekta za gluhe in naglušne - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Prilagoditev objekta za gluhe in naglušne

prilagoditev objekta
Slušna zanka na informacijskem pultu klinike Lumed v Ljubljani. Vir: Laura Resnik

Dostopnost grajenega okolja brez ovir je treba zagotoviti tudi gluhim in naglušnim osebam. Za uspešno uveljavljanje enakih možnosti za vse ljudi so ključni pogoji, ki jih mora oblikovati družba, dostopnost do dela, do znanja in informacij. Prilagoditev objekta osebam z okvaro sluha je prvi korak na tej poti.

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov določa skrajni rok za prilagoditev vseh objektov v javni rabi do konca leta 2025. Omenjeni rok predvideva tudi, da lastniki oz. upravljalci objektov prostore prilagodijo različnim skupinam gibalno oviranih ljudi, tudi tistim z okvaro sluha, da jim je omogočeno samostojno življenje in lažje doseganje enakopravnosti v družbi. Ena temeljnih ovir, s katero se srečujejo gluhe in naglušne osebe, je sporazumevanje, zato je najprej treba urediti to področje.

Prilagoditev objekta: namestitev slušnih zank

Gluhim osebam, ki uporabljajo za sporazumevanje slovenski znakovni jezik, je treba omogočiti njim prilagojeno komuniciranje v javnih ustanovah, običajno s pomočjo tolmača znakovnega jezika. Najpomembnejša pomoč naglušnim osebam pa je dober slušni aparat. Uporaba slušnega aparata se kombinira z drugimi slušnimi pripomočki, kot je prenosna ali fiksna indukcijska zanka.

slušne zanke
Slušne zanke smo namestili tudi v TIC Ljubljana, ki se nahaja ob Tromostovju. Vir: Zavod Brez ovir

Naglušne osebe se namreč pri sporazumevanju naslanjajo na ostanke sluha s slušnim aparatom ali brez njega, z branjem z ustnic in z drugimi akustičnimi ter psihosocialnimi prilagoditvami. Indukcijska zanka omogoča naglušnim uporabnikom slušnih aparatov slišati oddaljene zvoke čisteje, ker zmanjša oz. izključi hrup iz okolja.

Mobilne ali fiksne slušne zanke so (brezžični) sistemi za dostopnost, vodene oglede, simultano prevajanje ali prenos zvoka na srednje razdalje. Ta paleta izdelkov ponuja različne možnosti uporabe v smislu pomožnega poslušanja, na primer za vodene oglede muzejev, za stadione, amfiteatre, gledališča, kinematografe, avditorije idr. Zvok se s pomočjo slušne prenese do slušnega aparata osebe, ki ga bo lahko slišala, ne da bi jo motil hrup iz okolice.

Dostopen informacijski pult

Informacijski pult mora biti ustrezno prilagojen za vse tipe invalidnosti in postavljen v neposredni bližini vhoda v stavbo. Biti mora dostopen, jasno označen in prepoznaven. Slušne zanke so običajno nameščene pri informacijskem pultu, da lahko program, ki poteka v objektu, nemoteno spremljajo tudi osebe z okvaro sluha. Sprejemni pult pa mora biti tudi primerno osvetljen, brez vmesnih bleščečih steklenih sten, da omogoča lažje branje z ustnic ter branje obrazne mimike, ki se ga poslužujejo gluhe osebe.

gluhi in naglušni
Informacijski pult mora biti ustrezno prilagojen. Vir: Zavod Brez ovir

Dobra osvetljava močno olajša branje z ust, zato je pomembno, da je obraz informatorja za pultom osvetljen. Za naglušno osebe je najboljši položaj v sobi tak, da ima okna za hrbtom, tako da pada svetloba na govorčev obraz. Tudi glavni vhod mora biti ustrezno prilagojen za vse tipe invalidnosti. Domofon mora zagotoviti komunikacijo tudi gluhim in naglušnim, zato je najbolje, če ima domofon tudi ekran, ki omogoča lažje sporazumevanje. Pri vhodu morajo biti jasne oznake o prilagojenosti notranjih prostorov za ranljive skupine (dvigalo, indukcijska zanka, talne taktilne oznake itd.).

Varnostna oprema v objektu

Obstajajo tri vrste alarmnih sistemov za gluhe in naglušne osebe: akustični (ojačan signal), optični signal (utripajoča luč) ali taktilni (vidni). Varnostna oprema v zgradbi mora biti opremljena z svetlobnimi alarmi, vibracijskimi alarmi ali utripajočo lučjo, da lahko gluhi in naglušni razumejo sporočila, na primer vgradijo so utripajoče luči, ki kažejo smer izhoda iz objekta ob alarmu. V dvigalih je priporočljiva tudi namestitev video klica, ki bi gluhim in naglušnim osebam omogočil ustrezno sporazumevanje pri klicu na pomoč.

Z Zavodom Brez ovir odpravite vse ovire

Naša ekipa strokovnjakov vam svetuje glede prilagoditev bivalnih ali poslovnih prostorov, tako da bodo dostopni različnim skupinam invalidov, tudi osebam z okvaro sluha. Med našimi pripomočki najdete tudi različne mobilne in fiksne slušne zanke. Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 070 463 316 – ali pa nam pošljite sporočilo na komerciala@brezovir.si.

Nazaj