Pregledi dostopnosti objektov - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Pregledi dostopnosti objektov

pregledi dostopnosti
Izvajamo preglede dostopnosti objektov in prilagoditve. Vir: Freepik.

Po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) mora biti do konca leta 2025 omogočen dostop do storitev in objektov vsem ljudem, ne glede na njihovo oviranost. V Zavodu Brez ovir se že več let ukvarjamo s pregledi dostopnosti objektov različnih namembnosti: pregledujemo stanje na terenu in izvajamo prilagoditvena dela.

Dostopnost do storitev in objektov v javni rabi je za gibalno ovirane osebe pogosto težavna ali celo nemogoča. Problemov z dostopom pa nimajo le osebe na invalidskem vozičku, temveč tudi osebe z drugimi vrstami oviranostmi, kot so tisti z motnjami vida in sluha, starejši, matere z otroškimi vozički idr. Težave z dostopnostjo se odražajo na različne načine, odvisno od vrste oviranosti.

dostopno
Na Fakulteti za družbene vede UL smo namestili talni taktilni vodilni sistem. Vir: Laura Resnik.

Osebe z gibalno oviranostjo največkrat naletijo na ovire, povezane z višinskimi preprekami. Osebe z okvaro vida se težje orientirajo in dostopajo do informacij, osebe z okvaro sluha pa imajo po drugi strani težave s komunikacijo. Poleg teh moramo upoštevati tudi druge vrste oviranosti, kot so kognitivne in duševne motnje ter različne kombinirane motnje.

Pregledi dostopnosti objektov in ocena stanja

Preden uvedemo rešitve, moramo najprej prepoznati ovire. Prvi korak na poti do boljše dostopnosti je zato natančen pregled objekta in popis obstoječih ovir. Glede na vrsto in zahtevnost zaznanih težav nato predlagamo ukrepe za izboljšanje dostopnosti. Nekatere ovire lahko odpravimo že z dokaj enostavnimi ukrepi, na primer z namestitvijo klančine, za druge pa so potrebna zahtevnejša gradbena dela oz. rešitve, povezane z drugačnimi načini organizacije. Pomembna informacija je tudi ocena stroška, ki jo moramo upoštevati, da bomo lahko ukrepe tudi izvedli.

klančine
Na gradu Rajhenburg smo namestili klančine. Vir: Gregor Gerbec.

Načrti prilagoditev vključujejo ukrepe za zagotavljanje dostopnosti. V nekaterih primerih so namreč potrebni kompleksnejši ukrepi, zato se zanje izdela poseben načrt. V večjih in kompleksnih stavbah ali območjih je za zagotovitev ustreznih rešitev potrebno izdelati:

– načrt talnega taktilnega vodilnega sistema (TTVS),

– načrt usmerjevalnega sistema,

– druge načrte tehničnih rešitev dostopnosti.

Izvedba del

Za večino ukrepov lahko v Zavodu brez ovir poskrbimo tudi z izvedbo del. Med drugim nudimo prilagoditve za izboljšanje dostopa:

montažo talnih taktilnih oznak in kontrastnih trakov,

namestitev različnih klančin,

vgradnjo raznovrstnih stopniščnih dvigal in dvižnih ploščadi,

montažo usmerjevalnih in označevalnih tabel ter napisov v brajici

stopniščno dvigalo
Ukvarjamo se tudi z vgradnjo stopniščnih dvigal. Vir: Gregor Gerbec.

V primeru, da potrebujete pregled dostopnosti objekta, na podlagi katerega vam predlagamo najučinkovitejše in po meri pripravljene rešitve za prilagoditev notranjega ali zunanjega prostora, se obrnite na našo ekipo strokovnjakov. Za več informacij in svetovanje nas pokličite na 01 620 84 04 ali pa nam pošljite sporočilo na komerciala@brezovir.si.

Nazaj