Pravice invalidov na področju telefonskih storitev - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Pravice invalidov na področju telefonskih storitev

pravice
Telekom Slovenije invalidom omogoča nekatere dodatne pravice. Vir: Freepik

Osebe z oviranostmi imajo na področju uporabe telefonskih storitev določene pravice, ki jim omogočajo nediskriminatorno oz. njim dostopno rabo storitev. V primeru kršitve pravic pa se lahko invalidne osebe obrnejo na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).

Vsakemu posamezniku in torej tudi vsaki invalidni osebi mora biti kadar koli omogočen klic v sili, ne glede na oviranost osebe: z uporabo znakovnega jezika in drugih oblik negovorjenega jezika – ali vsaj klic v sili s prenosom zapisanega besedila preko mobilnega telefona invalida, kot je to tehnično izvedljivo. Klic v sili morajo invalidnim osebam zagotavljati vsi operaterji mobilne telefonije, sporoča AKOS.

Pravice za lažji dostop do uporabe storitev

Telekom Slovenije, ki je izvajalec univerzalne storitve in ponudnik celovitih komunikacijskih storitev v Sloveniji, pa mora osebam z različnimi oviranostmi omogočati tudi naslednje, z zakonom določene pravice:

– 50 % popust pri naročnini za dostop do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji za naročnika invalida oz. uporabnika invalida brez zagotovljenih sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje;

– 50 % popust pri plačilu stroškov priključitve na javno komunikacijsko omrežje na fiksni lokaciji za končnega uporabnika invalida oz. naročnika invalida brez zagotovljenih sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje;

slepi uporabnik OA
Invalidni osebi mora biti kadar koli omogočen klic v sili. Vir: Freepik

– slepi ali slabovidni naročnik invalid se lahko seznani z višino računa z govornimi sporočili ali v takšni elektronski obliki, ki mu omogoča pretvorbo v njemu zaznavno obliko. Invalidna oseba pa si mora sama zagotoviti ustrezno tehnično opremo;

– prednostno obravnavo pri priključitvi na javno komunikacijsko omrežje na fiksni lokaciji in pri odpravi okvare na dostopovnem vodu do lokacije prebivališča invalidne osebe;

– nakup prilagojene terminalske opreme po nabavni ceni;

– splošni pogoji za dostop do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji in ustrezajoči cenik morajo biti dostopni v zvočnem in video zapisu oz. v takšni elektronski obliki, ki omogoča pretvorbo v končnemu uporabniku invalidu zaznavno obliko. Invalidna oseba pa si mora sama zagotoviti ustrezno tehnično opremo.

Brezplačen dostop do imenika

Poleg tega imajo osebe z oviranostmi tudi pravico do brezplačnega dostopa do univerzalnega imenika za slepe in slabovidne na posebni številki. To jim mora zagotoviti izvajalec univerzalne storitve dostopa do imenikov in imeniške službe, kar je TSmedia. Omenjeni izvajalec mora zagotavljati tudi dostop do univerzalne imeniške službe za gluhe ali naglušne na posebni številki, in sicer s prenosom zapisanega besedila na mobilni telefon invalida.

invalidi
Osebe z oviranostmi imajo pravico do brezplačnega dostopa do univerzalnega imenika. Vir: Freepik

Pomoč v primeru kršitev

V primeru kršitev pravic s področja telefonskih storitev ali elektronskih komunikacij, težav pri njihovem uveljavljanju ali v primeru dodatnih vprašanj, se lahko osebe z oviranostmi obrnejo na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Agencija ima namreč pristojnosti na področju zagotavljanja in nadzora pravic končnim uporabnikom invalidom. Invalidi imajo tako kot vsi ostali možnost sprožiti uporabniški spor ali zahtevati inšpekcijski nadzor, ki ga izvaja agencija.

Invalidne osebe se lahko obrnejo na agencijo od ponedeljka do petka med 8.30 in 14. uro preko telefona na številki +386 (0)1 583 63 00 ali preko elektronske pošte info.box@akos-rs.si. Vsem uporabnikom pa je na voljo tudi brezplačna telefonska številka za pomoč uporabnikom: 080 27 35, in sicer v ponedeljek, sredo in petek med 9. in 11. uro.

Nazaj