Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov

plačila letne dajatve
Invalidnim osebam ni treba plačati letne dajatve za vozila. Vir: Freepik

Uveljavljate lahko pravico do oprostitve plačila letne dajatve za vozila, s katerimi se prevažajo invalidne osebe. Pravica velja za osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW ter za osebna vozila, prirejena za prevoz oseb na invalidskem vozičku.

Pod pogojem, da se vozila uporabljajo za prevoz invalida, lahko polnoletni upravičenec omenjeno pravico uveljavlja za eno vozilo, registrirano na svoje ime, na ime njegovega starša, zakonca ali zunajzakonskega partnerja. Za mladoletne otroke lahko oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavljajo upravičenčevi starši ali skrbniki.

Kdo lahko uveljavlja oprostitev plačila letne dajatve?

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov se lahko uveljavi za osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW ter za osebna vozila, prirejena za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki se uporabljajo za prevoz:

– oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara ali 80 % vojna invalidnost ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60 % telesna okvara ali 60 % vojna invalidnost;

– ljudi, ki so popolnoma izgubili vid na obeh očesih;

– oseb z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb;

– otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo do 18. leta starosti oz. do 26. leta starosti, če se šolajo.

invalidi
Pravico uveljavljate za vozila, s katerimi se prevažajo invalidne osebe. Vir: Freepik

Katera dokazila je treba priložiti?

Vlogo za oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov lahko oddate elektronsko, osebno ali po pošti na pristojno krajevno upravno enoto, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče. Če se odločite za elektronsko oddajo vloge, jo lahko oddate z uporabo svoje e-identitete na eUpravi, kjer se po prijavi določeni podatki v obrazec prenesejo samodejno.

Oprostitev plačila letne dajatve za osebna vozila za prevoz invalidov se uveljavlja na podlagi dokazil, ki jih priloži stranka (če sama tako želi) oz. jih pridobi ali preverja upravni organ po uradni dolžnosti. Za oddajo vloge potrebujete:

– odločbo ZPIZ o priznani telesni okvari oziroma invalidnosti,

– odločbo CSD o priznanem statusu invalida,

– odločbo CSD o razvrstitvi,

– odločbo CSD o priznanju dodatka za nego otroka,

– odločbo Zavoda RS za šolstvo o usmeritvi.

Invalidske organizacije oz. poslovni subjekti lahko uveljavljajo oprostitev plačila letne dajatve za prevoz invalidov z oddajo vloge preko portala SPOT.

Druge ugodnosti za voznike invalide

Gibalno ovirana oseba lahko enkrat na šest let uveljavlja tudi plačilo stroškov prilagoditve vozila. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) namreč predpisuje sofinanciranje prilagoditve vozila gibalno oviranim osebam, ki lahko vozilo upravljajo sami, ter invalidom, ki sami sicer ne upravljajo vozila, je pa prilagoditev nujno potrebna za vstop invalida v vozilo in varno vožnjo. Vse o postopku pridobitve sofinanciranja prilagoditve vozila si preberite v našem prispevku.

Invalidi in invalidske organizacije, ki imajo v lasti vozilo cestninskega razreda 2B, lahko uveljavljajo pravico do pomoči pri nakupu letne vinjete. Osebam z oviranostjo je tako povrnjenih 50 % vrednosti nakupa celoletne vinjete.  

Oglejte si tudi, kako pridobiti parkirno karto za invalide, da boste vozilo lahko parkirali na parkirnem mestu za invalide.

V AMZS centru varne vožnje na Vranskem se lahko vozniki invalidi udeležijo treninga varne vožnje s prilagojenim avtomobilom. Več informacij o tem najdete na tej povezavi.

Nazaj