O podjetju - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

O podjetju

Celostne storitve za invalide

Temeljne usmeritve Zavoda Brez ovir so strokovno izvajanje osebne asistence, prizadevanje za izboljšanje dostopnosti objektov za gibalno ovirane ter doprinos k oblikovanju dostopnega turizma za invalide. Na enem mestu želimo poleg osebne asistence ponuditi tako profesionalne pripomočke in taktilne oznake kot tudi svetovanje, organizacijo in širok preplet turističnih in drugih storitev, ki ljudem s posebnimi potrebami omogočajo čim večjo vključenost v družbo.

Zavod Brez ovir že dalj časa deluje na področju izboljševanja dostopnosti objektov za osebe s posebnimi potrebami – tako za gibalno ovirane kakor tudi za osebe z okvaro vida in sluha. Na enem mestu vam lahko ponudimo vse, kar potrebujete za primerno prilagoditev javnih prostorov, skladno z zakonom kot tudi na najbolj uporaben, optimiziran in cenovno dostopen način.

Pri svojem delu sodelujemo z različnimi partnerji doma in v tujini na področju urejanja arhitekturnih ovir in samega prilagajanja okolja osebam s posebnimi potrebami. Našo družbeno odgovornost izkazujemo z ozaveščanjem ponudnikov storitev in uporabnikov glede nujnosti prilagoditev in s tem nudenju enakih možnosti za vse ter seveda tudi na izkazovanje pozitivnega vpliva na ekonomijo.

Omogočanje enakih možnosti za vse

Verjamemo, da lahko z osveščanjem ter nudenjem profesionalnih pripomočkov in napotkov za ustrezno postavljanje taktilnih oznak aktivno pripomoremo k oblikovanju invalidom prijaznejšega okolja. Najnujnejše je zagotavljanje osnovne dostopnosti do javnih oz. poslovnih objektov na način, da je osebam z oviranostmi omogočeno varno premikanje ter samostojno gibanje, ki lahko drastično izboljša njihovo kakovost življenja.

Kontaktni podatki:
Zavod Brez ovir so. p.
Einspielerjeva 6
1000 Ljubljana