Muzej usnjarstva na Slovenskem - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Dostopno parkirišče

Dostopni vhodi in prehodi

Prilagojene sanitarije

Dodatna dostopna ponudba

Ko tovarna usnja preide v muzej.

Po ukinitvi nekdanje Tovarne usnja Šoštanj je leta 2002 začel delovati Iniciativni odbor za ohranitev kulturne in tehniške dediščine. Z leti je ideja prerasla v prizadevanje, da ustanovijo muzej usnjarstva, v katerem bi bila prikazana bogata tradicija usnjarstva na Slovenskem. Občina Šoštanj je leta 2007 sprejela odločitev o postavitvi muzeja v prostorih nekdanje tovarniške kopalnice. Muzej usnjarstva na Slovenskem je začel delovati 30. septembra 2009, in sicer pod okriljem Javnega zavoda Muzej Velenje.

Muzej usnjarstva na Slovenskem je gibalno oviranim popolnoma prilagojen. Zbirka Usnjarstvo v Šoštanju predstavlja razvoj usnjarske obrti v veleindustrijo in pomembno gospodarsko panogo. Predstavitev je razdeljena v kronološki pregled razvoja in 210-letno tradicijo usnjarstva v Šoštanju od leta 1788 do ukinitve tovarne leta 1999. V zbirki Usnjarski stroji, ki je postavljena v zunanjem odprtem paviljonskem delu, najdete najpomembnejše stroje in naprave za predelavo kož v usnje. Časovno stroji in naprave segajo v čas razmaha industrializacije na Slovenskem.

Dostopno parkiriščePred muzejem se nahaja veliko parkirišče. Nekaj parkirnih mest je namenjenih tudi invalidom.
Dostopen vhodVhod v muzej je dostopen s pomočjo klančine, ki jo ob obisku namestijo na vhod.
Prilagojene sanitarijeSanitarije v muzeju so popolnoma prilagojene gibalno oviranim. Nahajajo se v pritličju zgradbe.
Dodatna dostopna ponudbaObčasne razstave, pedagoški programi, muzejska trgovina.

ZA VEČ INFORMACIJ

Kako do nas

Dodatna ponudba

Vse in še več o usnju.

Muzej usnjarstva na Slovenskem ponuja stalne in občasne razstave. Izvajajo tudi pedagoške programe za otroke, hkrati pa vsebuje veliko literature in manjšo trgovinico, kjer najdete predvsem izdelke, povezane z usnjarstvom.