Loški muzej Škofja Loka: muzej splošnega tipa - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Dostopno parkirišče

Dostopni vhodi in prehodi

Dostopna gostinska ponudba

Dodatna dostopna ponudba

Muzej na gradu nekdanjih freisinških škofov.

Loški muzej Škofja Loka ima svoje prostore na Loškem gradu, ki s svojo mogočno podobo vlada nad mestom. Bogate muzejske zbirke pričajo o zgodovini in sodobnosti ozemlja ob Selški in Poljanski Sori, ki je nekdaj tvorilo loško gospostvo pod oblastjo škofov iz bavarskega Freisinga (973–1803). Omenjeni škofi so povezani tudi najstarejšimi znanimi ohranjenimi zapisi v slovenščini, Brižinskimi spomeniki. Loški grad je bil večkrat obnovljen in prezidan,, med drugim ob potresu leta 1511 tudi skoraj povsem porušen. V listinah je bil prvič omenjen že v začetku 13. stoletja.

Loški muzej je muzej splošnega tipa s predstavljeno zgodovinsko, arheološko, kulturno-zgodovinsko, etnološko, umetnostno in prirodoslovno zbirko. Svoje razstave ima v pritličju, prvem nadstropju in v kletnih prostorih gradu, kjer si lahko ogledamo kopije gotskih fresk in galerijo Škofjeloških likovnih umetnikov 20. stoletja. Zaradi arhitekture gradu je dostopno pritličje, kjer pa vas hkrati pričaka najpomembnejši del.

Pritličje vsebuje naslednje razstave: Loško gospostvo, gradovi na Loškem, mesto Škofja Loka, cehi, rojaki in šolstvo, Visoško pohištvo, Loška slikana meščanska keramika, srednjeveška umetnost, Dražgoški oltarji, galerija in okrogli stolp. Večina je dostopna gibalno oviranim, ponekod pa se nahajajo stopnice.

V prvem nadstropju se nahajajo naslednji deli: galerija likovnih umetnikov, črna kuhinja, svetila, stavbarstvo, poljedelstvo, živinoreja, prehrana, promet, sitarstvo, čipkarstvo, klobučarstvo, glavnikarstvo, platnarstvo, barvarstvo, mali kruhek, umetno cvetje, zbirka novejše zgodovine, prirodoslovna zbirka in arheološka zbirka.

Zgodovina Loškega muzeja je predstavljena pod zunanjimi arkadami na dvorišču.

V neposredni bližini gradu je še Škoparjeva hiša – muzej na prostem, ki so ga postavili leta 1962. V starem mestnem jedru se nahajata Groharjeva in Miheličeva galerija. V Domu Cankarjevega bataljona v Dražgošah ima muzej postavljeni dve stalni zbirki.

Osebe z oviranostmi imajo v muzej prost vstop. V januarju je muzej odprt samo ob vikendih. Zadnji vstop je možen pol ure pred zaprtjem.

Dostopno parkiriščeMuzej je z vozili dostopen za invalide in gibalno ovirane osebe. Drugi morajo vozila pustiti na škofjeloških javnih parkiriščih pod gradom. Na parkirišču oznake za invalide še ni, je pa že planirana.
Dostopen vhodPred vhodom v muzej je nameščena klančina. Zaradi stopnic so dostopne zbirke v pritličju gradu (Loško gospostvo, Gradovi, Mesto, Cehi, Zbirka umetnosti 20. in 21. stoletja), galerija na gradu (klančina) in del predstavitev pod arkadami. Med posameznimi prostori so občasno pragovi različnih višin, ki pa jih premoščajo s pomočjo druge osebe.
Prilagojene sanitarijeMuzej nima prilagojenih sanitarij. Prilagojene sanitarije najdete v Sokolskem domu ali na glavni avtobusni postaji.
Dostopna kavarna ali restavracijaNa gradu deluje grajska kavarna, ki ima dostopen letni vrt.
Dodatna dostopna ponudbaMuzejska prodajalna in soba z interaktivnimi vsebinami, občasni programi. Za gibalno ovirane osebe je v celoti dostopna tudi dislocirana Galerija Ivana Groharja (Mestni trg 37).
Dostopne sprehajalne potiPark ob gradu, kjer se nahaja muzej na prostem, je delno do težje dostopen. Pot je narejena iz zbitega makadama, a ima ponekod vmes večje grobe kamne, ki pot otežujejo. Vodi do Škoparjeve hiše, ki pa zaradi svojih zgodovinskih posebnosti ni dostopna.

ZA VEČ INFORMACIJ

Kako do nas

Dodatna ponudba

Galerija Ivana Groharja.

Galerija Ivana Groharja je majhno razstavišče v središču mestnega jedra, ki v skladu z bogato tradicijo napredne, avantgardne likovne umetnosti na Loškem letno pripravlja konceptualno zaokrožen program sodobnih umetnosti. V letni seriji občasnih razstav sodelujejo umetniki iz loškega, širšega slovenskega in tudi mednarodnega prostora. Tako (ponovno) izpostavljamo lokalno prodorno sodobno umetniško sceno, ki je vedno ne le v koraku z dogajanjem na slovenski umetniški sceni, ampak v njegovem samem središču vse od Šubicev, preko Groharja do umetnosti 20. in 21. stoletja, ko so nekateri loški umetniki med ključnimi akterji na mednarodnem prizorišču sodobne umetnosti.