Goriški muzej na gradu Kromberk - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Dostopno parkirišče

Dostopni vhodi in prehodi

Dostopna gostinska ponudba

Dodatna dostopna ponudba

Dostopne sprehajalne poti

Goriški muzej se nahaja na gradu Kromberk
Vir: Goriški muzej.

Osrednji prostor na gradu Kromberk.

Grad Kromberk, kjer se nahaja Goriški muzej, je le nekaj kilometrov oddaljen od Nove Gorice. Gre za osrednji razstavni prostor omenjenega muzeja in je tudi prostor srečevanja, druženja ter novih spoznanj. V pritličju in prvem nadstropju se nahajajo stalne postavitve umetnostne in kulturnozgodovinske zbirke. V drugem nadstropju je prostor za občasne razstave, predavanja, simpozije in druge dejavnosti. Grad obdaja čudovit park z amfiteatrom in lapidarijem na prostem.

V Galeriji starejše umetnosti sta predstavljena lesena poznogotska cerkvena plastika in baročno slikarstvo. Zbirka odseva prehoden kulturno-zgodovinski značaj Goriške, kjer se prepletajo vplivi germanskega severa, sredozemskega juga in lastne kulturne tradicije. Kulturno-zgodovinska zbirka je opremljena s slikami in stilnim pohištvom iz 19. stoletja. V Galeriji primorskih likovnih umetnikov 20. stoletja je predstavljen stilno-formalni razvoj likovne umetnosti na zahodnem delu slovenskega etničnega ozemlja od realizma prek post-impresionizma in ekspresionizma do nove stvarnosti, barvnega realizma, abstrakcije in postmodernih tokov. V galeriji, ki je bila uradno odprta leta 1970, so zastopani vsi najpomembnejši primorski likovni ustvarjalci 20. stoletja. Glavni dvorani, v kateri so na ogled slike in kiparska dela, sta bila pred kratkim dodana še dva prostora, v katerih predstavljajo grafike in risbe.

V vhodni veži in amfiteatru je na ogled lapidarij, v drugem nadstropju je prostor, namenjen zgodovinskim, arheološkim in etnološkim občasnim razstavam.

Dostopno parkiriščeOb gradu je urejeno parkirišče.
Dostopen vhodVhod v grad Kromberk je dostopen s klančino, znotraj pa z dvigalom. Recepciji je potrebno sporočiti, da morajo odkleniti verige.
Prilagojene sanitarijeMuzej nima prilagojenih sanitarij.
Dostopna kavarna ali restavracijaNa gradu Kromberk deluje restavracija, kjer pa se nahajajo stopnice, dostopna je s strani muzeja.
Dodatna dostopna ponudbaPovsem dostopna Muzejska zbirka Pristava je prostor zanimivih razstav.
Dostopne sprehajalne potiPark je delno dostopen, saj je pot narejena iz ustrezno zbitega makadama, ponekod so stopnice in druge ovire. 

ZA VEČ INFORMACIJ

Kako do nas

Dodatna ponudba

Zgodovina tihotapstva.

V Muzejski zbirki Pristava se nahaja povsem dostopna in nadvse zanimiva razstava z imenom Na šverc! Tihotapstvo na Goriškem po drugi svetovni vojni. Urejena je v prostorih nekdanjega maloobmejnega prehoda na Pristavi. Tihotapstvo je dejavnost, ki je bila ob mejah vedno prisotna. Na Goriškem to skrivno prenašanje bolj ali manj nujnih dobrin čez mejo običajno imenujejo šverc oziroma drobni šverc. Izraz izvira iz nemške besede schwarz, ki pomeni črno, torej na črno, nezakonito. Navezuje se na čas po drugi svetovni vojni, ko so si ljudje na ta način skušali nekoliko izboljšati življenjski standard. Obmejni prebivalci so švercali blago tako iz Italije v Slovenijo oziroma v Jugoslavijo kot tudi v obratni smeri. Blago so največkrat skrivali pod obleko ali v obleki, v avtomobilih ali v kolesih, skratka povsod tam, kjer so predvidevali, da carinik morda ne bo pogledal.

V okviru razstave deluje tudi soba pobega, ki obiskovalcem skozi igro še bolj približa tematiko šverca.