Evropska kartica ugodnosti za invalide: sodeluj - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Evropska kartica ugodnosti za invalide: sodeluj v posvetu

Evropska kartica ugodnosti osebam z oviranostmi prinaša številne ugodnosti in povečuje dostopnost do prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa. Gre za nekdanji pilotni projekt, v katerem je bilo poleg Slovenije vključenih še 7 drugih članic Evropske unije, in sicer Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta.

Z 10. februarjem pa je Evropska komisija začela še javno posvetovanje o Evropski kartici ugodnosti za invalide. Komisija želi namreč s posvetom zagotoviti, da bosta ocena učinka in predlog za evropsko kartico ugodnosti za invalide ustrezno odražala splošni javni interes po vsej Evropski uniji.

Kako sooblikujem svoje pravice in ugodnosti?

V javnem posvetovanju lahko sodelujete tudi vi, in sicer tako, da izpolnite zelo kratek in berljiv spletni vprašalnik, ki je dostopen vsem, tudi osebam s kognitivnimi motnjami. Vprašalnik je možno oddati do najkasneje 5. maja 2023 do polnoči, saj se potem posvet zaključi.
Če vprašalnika ne morete izpolniti na spletu, obiščite spletno stran Evropske komisije in si prenesite dostopno različico v Wordu ter vprašalnik pošljite na objavljen naslov.

Kaj Evropska kartica ugodnosti nudi?

Evropska kartica ugodnosti je brezplačna, a jo pridobite z oddajo zahteve. To lahko opravite na 58 upravnih enotah po Sloveniji ali pa na spletni strani E-uprave.

Imetniki Evropske invalidske kartice ugodnosti, ki so brezposelni, imajo dodatne ugodnosti. In sicer so med drugim upravičeni do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem (državnem) cestnem in železniškem prometu.

Oglejte si ponudnike storitev, kjer lahko s pomočjo Evropske kartice ugodnosti koristite dodatne popuste za invalide, hkrati pa tudi naš seznam dostopnega turizma. Naložite si lahko tudi mobilno aplikacijo (iTunes /Google play).

Evropsko kartico ugodnosti lahko uporabljate tudi v drugih državah članicah Evropske unije, prav tako pa lahko svojo v Sloveniji uporabljajo tudi tujci.

Kdo je do kartice upravičen?

Do nje so upravičene vse osebe z oviranostmi, ki so pridobile status invalida ali pravice na podlagi invalidnosti skladno z veljavnimi predpisi, otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, gluhoslepi otroci, gibalno ovirani otroci in otroci s kombinacijo motenj. Do Evropske kartice ugodnosti za invalide pa so prav tako upravičeni še “posamezniki/ce z odločbo o telesni okvari z najmanj 90 % telesne okvare zaradi izgube vida, najmanj 70 % telesne okvare zaradi okvare sluha, ali druge osebe s priznano najmanj 80 % telesno okvaro, če se seštevajo in je najnižji odstotek za eno vsaj 70 % po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kartico pa bodo lahko pridobile tudi gluhoslepe osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opredelitev gluhoslepote po zakonu oziroma pravilniku, ki ureja tehnične pripomočke in prilagoditev vozila, ter invalidi po predpisih drugih držav članic Evropske unije” (vir).

Tista dokazila o invalidnosti ali telesni okvari, ki jih lahko pridobi že sama upravna enota, jih vlagatelju ni treba prilagati.

Nazaj