Delovni seminar v Bruslju o spoštovanju temeljnih pravic - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Delovni seminar v Bruslju o spoštovanju temeljnih pravic

seminar
Seminarja so se udeležili predstavniki Portugalske, Litve, Španije, Grčije, Poljske, Nemčije in Slovenije. Vir: Zavod Brez ovir

V Konferenčnem centru Albert Borschette v Bruslju je potekal delovni seminar za spremljanje Poročila o uporabi Listine temeljnih pravic EU za leto 2022, ki so se ga udeležili predstavniki Portugalske, Litve, Španije, Grčije, Poljske, Nemčije in Slovenije. Na posvetu je bila tudi predstavnica Zavoda Brez ovir.

Delovni seminar za spremljanje Poročila o uporabi Listine temeljnih pravic EU za leto 2022 je potekal 19. 6. 2023 v organizaciji Evropske komisije (EK) in Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA). Namen razprave je bil ustvarjanje uspešnega državljanskega prostora za spoštovanje temeljnih pravic v EU s sodelovanjem predstavnikov Portugalske, Litve, Španije, Grčije, Poljske, Nemčije in Slovenije. Na seminarju so oblikovali nove smernice in okvirje za nadaljnje javne pozive programa CERV, programa EU za državljane, enakost, pravice in vrednote.

Razprava predstavnikov različnih organizacij

S predstavitvijo najboljših praks financiranja organizacij civilne družbe in zagovornikov človekovih pravic je Joachim Herrmann, član kabineta Komisarja Reyndersa, podprl prizadevanja delovne skupine. Vodja civilnega prostora, Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Waltraud Heller pa je predstavila izzive in ​​potrebe pri financiranju civilne družbe pod pritiskom.

bruselj
Seminar je potekal v Konferenčnem centru Albert Borschette v Bruslju. Vir: Zavod Brez ovir

Maria Tomassetti, vodja enote, programa upravljanja, GD za pravosodje in potrošnike v Evropski komisiji in vodja programa CERV kot vodilnega ponudnika financiranja civilne družbe s poudarkom na dotacije za ponovno dodeljevanje in poslovanje, je predstavila potrebe po opolnomočenju civilne družbe na vseh nivojih; kadrovskem, organizacijskem, sektorskem in poslovnem. Zbrani so bili povabljeni k soustvarjanju novega vsebinskega in strateškega okvirja za razdeljevanje EU sredstev v letih 2024-2027.

Direktorica Fundacije Ökotárs Vera Mora je izpostavila pomen in potrebo po razvoju perspektive posrednikov CERV in podrobno analizo potreb civilne družbe po financiranju, ki bi omogočila celostno podporo in zaščito organizacij civilne družbe. Zagovarjala je dostopnost financiranja skozi informiranje in doseg, razvoj kriterijev dostopnosti, ovrednotenje administrativnih naporov in poročanja ter vključevanje kombiniranega sofinanciranja, ki se komplementarno povezuje z drugimi oblikami finančnih podpor na trgu.

Soustvarjanje programov financiranja

Izkušnje iz programa podpore civilni družbi EEA Norway Grants je predstavila Simona Constantinescu, pravna strokovnjakinja in vodja Fundacije za razvoj civilne družbe. Natacha Kazatchkine, vodja skupine za Pravo in državljanski prostor, Open Society Foundations pa je opozorila na pogoje kombiniranja javnih sredstev, predvsem na področju »lump sum« projektov, in se zavzela za financiranje celostne varnosti v javnih razpisih.

seimnar
Razprava predstavnikov različnih organizacij. Vir: Zavod Brez ovir

Obetavne prakse donatorjev je predstavil Roy Virah-Sawmy, vodja programa CIVITATES, ki je razložil pomen združevanja financiranja s krepitvijo zmogljivosti: pristop Funding Plus, ki spodbuja nevtralno mobilnost in ustvarja odporna mesta. Hanna Surmatz, direktorica fundacije Philea, je pozvala k poenostavitvi praks financiranja in uvajanju »endowment« praks, financiranja organizacij za krepitev glede na lastne potrebe, ki po njenem mnenju predstavljajo perspektivo človekoljubne organizacije.

Ewa Kulik-Bielińska, direktorica fundacije Batory je  podprla prizadevanja fundacije Philio. K soustvarjanju programov financiranja in financiranja majhnega obsega sta pristopili tudi Evropska mladinska fundacija in USAID, Agencija Združenih držav za mednarodni razvoj.

Zavod Brez ovir je v sodelovanju s predstavnico Pravosodnega ministrstva Portugalske, hrvaškimi predstavniki in vodjo programa CERV razvil nove smernice prihodnjih finančnih spodbud v okviru CERV. Te vključujejo vsesplošno dostopnost do financiranja programov za osebe z oviranostmi v vseh CERV programih, krepitev organizacij civilne družbe, ki zagotavljajo programe za ranljive skupine, še posebej na področju raziskav in programov varstva temeljnih pravic ter razvoj polja digitalnih in socialno-ekonomskih pravic.

Nazaj